15 października to Międzynarodowy Dzień Mediacji. Proces mediacji należy do znacznie sprawniejszych i tańszych metod rozwiązywania sporów, dlatego też wydaje się on wart uwagi i rozpropagowania wśród mieszkańców naszego województwa.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk przesłał do wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa śląskiego list, w którym zachęca do podjęcia inicjatyw mających na celu rozpowszechnienie wśród mieszkańców mediacji jako umocowanej prawnie metody rozwiązywania sporów.

Informacje dotyczące zagadnienia mediacji dostępne są m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Mediacje oraz środków mediacyjnych. Natomiast listy mediatorów sądowych w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych prowadzą i udostępniają prezesi właściwych miejscowo sądów okręgowych, informacje te dostępne są również na stronach internetowych tychże sądów.