Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony informuje, że zgodnie z rocznym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 22 października 2009 r. o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmów: powietrznego i o skażeniach.