W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem 16 października na placu przy parafii św. Katarzyny wydawany był gorący posiłek. Organizatorem akcji był Ośrodek Pomocy Społecznej.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem w Polsce obchodzony jest pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego.

Obchody tego dnia mają uwrażliwić społeczeństwo na niesienie pomocy i wsparcia osobom, które z różnych przyczyn życiowych, losowych czy rodzinnych znalazły się w trudnej sytuacji. Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny włączył się w obchody
poprzez wydawanie gorącego posiłku (grochówki) dla osób, które w swym odczuciu są ludźmi biednymi.

Posiłek został sfinansowany przez ugrupowanie Wspólnota Samorządowa.