Prezydent miasta Marian Janecki w obecności swojego zastępcy Krzysztofa Baradzieja podpisał 19 października umowę o dofinansowanie projektu ‚Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP I’.

Wartość umowy wynosi 101,5 mln zł.

Jest to pierwsza tak duża i tak kosztowna inwestycja, którą będzie realizowało nasze miasto – podkreślił prezydent Marian Janecki.

– Droga Główna Południowa zdecydowanie poprawi jakość połączeń drogowych Jastrzębia Zdroju i jego okolic, a także – co ważne – skomunikuje tereny inwestycyjne z drogami krajowymi i międzynarodowymi. Nowa droga będzie bowiem stanowić zjazd z węzła budowanej autostrady A1 w Mszanie, a dalej Urząd Marszałkowski planuje poprowadzić ją przez Pawłowice do tzw. ‚Wiślanki’ – dodał prezydent.

Droga Główna Południowa będzie przebiegać od strony gminy Pawłowice wzdłuż ulicy Pszczyńskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Korfantego i ul. Dębina, na wysokości skraju lasu skręci w prawo, przetnie tory kolejowe oraz ul. Dębina stanowiącą dojazd do składowiska odpadów komunalnych. Będzie przebiegać równolegle do ul. Dębina, skręci za os. Zofiówka w lewo, przetnie tory kolejowe, ul. Rybnicką (I etap), Pochwacie i Długą, będzie prowadzić wzdłuż składowiska odpadów pogórniczych ‚Pochwacie’, przetnie ul. Połomską, dalej będzie biegła w kierunku KWK Jas-Mos, za kopalnią skręci w lewo do ul. Wodzisławskiej w Mszanie.

Szerokość jezdni wyniesie 7 metrów, natomiast poboczy 2,5 m. Na odcinku wzdłuż ulicy Pszczyńskiej powstanie droga dwujezdniowa, a na pozostałej części jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu. W zakres zadania wchodzi budowa skrzyżowań z ulicami Pszczyńską, Dębina, Rybnicką, Pochwacie, Połomską i Wodzisławską. Konieczne będzie także wykonanie obiektów mostowych.

Całkowity koszt realizacji jastrzębskiego fragmentu Drogi Głównej Południowej wynosi około 267 mln zł, z tego 147 mln zł będzie pochodzić z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, natomiast 29 mln zł dołoży Urząd Marszałkowski.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl