Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój wydał drugą edycję poradnika pn. ‚Przedsiębiorczy sąsiad’. Publikacja stanowi kontynuację działań podjętych wspólnie z miastem Karviná w roku 2007, których celem jest stymulowanie aktywności gospodarczej mieszkańców Jastrzębia Zdroju oraz naszych sąsiadów z Czech.

Działania te były realizowane w ramach projektu pn. ‚Przedsiębiorczy sąsiad. Merytoryczne wsparcie inicjatyw gospodarczych na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński’, dofinansowanego wówczas z Funduszu Mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A.

Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rozwoju przedsiębiorczości stanowi ważny, strategiczny cel samorządu Jastrzębia Zdroju. Jest ku temu kilka ważnych powodów – konkurencyjna gospodarka naszego miasta to konkurencyjne firmy, w szczególności oparte o innowacyjne, niekonwencjonalne pomysły biznesowe. Konkurencyjna gospodarka oznacza przede wszystkim wyższą jakość życia mieszkańców Jastrzębia Zdroju oraz nowe miejsca pracy. Chcemy, by jak najwięcej ciekawych pomysłów na biznes było skutecznie realizowanych  w naszym mieście. Najciekawsze pomysły są bardzo często realizowane przez biznesowych ‚debiutantów’, dlatego poprzez nasze inicjatywy staramy się zachęcić tych, którzy na razie mają tylko pomysł, do tego by go zrealizować – mówi Krzysztof Baradziej, zastępca prezydenta miasta Jastrzębie Zdrój.

Ponad 95% wszystkich firm w Polsce to mikroprzedsiębiorstwa. Nowo powstałe, niewielkie firmy stanowią o rzeczywistej dynamice lokalnej gospodarki i dlatego, jako samorząd, podejmujemy działania, które mają na celu stymulowanie tej dynamiki – dodaje. Wydana publikacja jest przyjaznym poradnikiem dla stawiających pierwsze kroki w biznesie. Wybór formy działalności czy rodzaju opodatkowania może mieć decydujący wpływ na sukces projektu biznesowego. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakładania firmy, w szczególności uwzględniające nowe (bardziej przyjazne) przepisy wynikające ze znowelizowanej Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, znajdują się na stronach poradnika.

Publikacja będzie bezpłatnie dystrybuowana m.in. przez Gminne Centrum Informacji mieszczące się w siedzibie Urzędu Miasta.

– link do elektronicznej wersji publikacji