W czwartek, 22 października, odbędzie się sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLVIII Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Stefana Woźniaka na miejsce Bronisława Winklera, wobec którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu.
3. Złożenie ślubowania.
4. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII Sesji Rady Miasta.
5. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
6. Zgłaszanie interpelacji.
7. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
8. Informacja Prezydenta Miasta.
9. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta w II kwartale 2009 r.

10. Podatki i opłaty lokalne.

11. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
12. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad Sesji.