W nadchodzących tygodniach odbędą się zebrania otwarte z mieszkańcami jednostek pomocniczych miasta.

Zebrania odbywać się będą według następującego harmonogramu:

– osiedle Chrobrego – 26 października, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 20,
– osiedle 1000-lecia – 27 października, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 18,
– osiedle Morcinka – 28 października, godz. 17.00, Gimnazjum nr 8.