20 września zmarł w Warszawie w wieku 89 lat kpt. inż Franciszek A. Ranoszek.  Pogrzeb kapitana Ranoszka odbędzie się 27 października o godz. 11.00 w Katedrze Polowej WP przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie.

Franciszek A. Ranoszek urodził się w Wierzbiu na Śląsku. Obrońca Warszawy we wrześniu 1939 r., w 1940 r. walczył we Francji jako żołnierz polski. Absolwent Szkoły Podchorążych w St. Andrews i Military College of Science w Burry. Po wojnie zamieszkał w RPA. We wrześniu tego roku uczestniczył w Światowym Zjeździe Polskich Kombatantów w Warszawie. Bohater książki Józefa Musioła ‚Ślązacy’ wielokrotnie odwiedzał nasze miasto.

Po Mszy św. z udziałem Chóru i Orkiestry Zespołu ‚Śląsk’ nastąpi wyprowadzenie urny z prochami na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, do kwatery Żołnierzy PSZ na Zachodzie.