W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań grypopodobnych na Ukrainie, zaleca się osobom udającym się na Ukrainę rozważenie przełożenia podróży na późniejszy okres.

Ponadto należy stosować się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przekazywanych w punktach przekraczania granicy oraz do zaleceń miejscowej służby zdrowia.
Należy też przestrzegać reżimu sanitarnego, a w szczególności:
– unikać bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła),
– w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych  –  pozostać w domu,
– podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos chusteczką
– myć często ręce wodą z mydłem,
– unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych zaleca się skontaktowanie się z lekarzem.