Od poniedziałku 2 listopada można składać dokumenty aplikacyjne do projektu pn. ‚Własny biznes – to możliwe’. Osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą otrzymać na ten cel dotacje.

Dokumenty przyjmowane będą w firmie Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z w środę 4 listopada i w piątek 6 listopada od godziny 8.00 do 11.00 w siedzibie projektodawcy w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 40.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się następujące osoby:
– do 25 roku życia;
– po 45 roku życia;
– niepełnosprawni;
– kobiety, które wchodzą po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci;
– bezrobotni.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2, wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą starać się o dofinansowanie w ramach w/w działania 6.2. Maksymalna kwota wsparcia w ramach działania wynosi 40 tysięcy złotych. Ponadto uzyskać można tzw. wsparcie pomostowe, które polega na tym, że osoba otrzymująca dotację może przez pół roku każdego miesiąca otrzymać kwotę na bieżące opłaty typu ZUS, Urząd Skarbowy itp. Aby móc starać się o dotację, należy przejść cykl szkoleń z zakresu m.in. prowadzenia własnej firmy, czy pisania biznes planu.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu ‚Własny biznes – to możliwe’ dostępne są na stronie projektodawcy pod adresem www.milmex.com.pl