‚Zamówienia publiczne w realizacji projektów w ramach PO KL’ to najnowsze szkolenie organizowane przez Urząd Miasta przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego z Rybnika.

Szkolenie odbędzie się 26 i 27 listopada w Domu Zdrojowym przy ul. Witczaka 5.

Szkolenie ma na celu nabycie informacji nt. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, zasad udzielania zamówień, opisu przedmiotu zamówienia, trybów udzielania zamówień, wyboru oferty i zawierania umów oraz procedur odwoławczych i odpowiedzialności prawnej.
Szkolenie poprowadzi Tomasz Kłys.

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 20 listopada na fax: (032) 47 85 384 bądź osobiście dostarczyć do Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, pok. 303, budynek A Urzędu Miasta.

Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt w sprawie: tel. 032 47 85 229

 

Do pobrania:
Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy