Przypominamy, że od 1 stycznia 2008 roku obowiązuje zmieniona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz.U. Nr 251,poz.1885) Polska Klasyfikacja Działalności (tj. PKD 2007).

Przedsiębiorcy, którzy nie dokonywali zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2008 r. proszeni są o uaktualnienie swoich zaświadczeń w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż starą Polską Klasyfikację Działalności (tj. PKD 2004), niespełniającą wymagań statystyki europejskiej i światowej stosuje się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 roku (§ 4 wyżej wymienionego rozporządzenia). Aktualna klasyfikacja jest dostępna na stronie www.stat.gov.pl/klasyfikacje. Zmiany wpisu należy dokonać w urzędzie gminy, który zaświadczenie wydał. W Jastrzębiu Zdroju wnioski o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy składać na stanowisku nr 1 (sala obsługi interesantów) w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój, Aleja Józefa Piłsudskiego 60. Druk wniosku znajduje się na stronie www.jastrzebie.pl w zakładce ‚Wirtualne biuro’ – zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz na stanowisku nr 1 ( sala obsługi interesantów). Zmiana wpisu nie podlega opłacie.