W czwartek, 5 listopada, o godzinie 9.00 nastąpił odbiór wyremontowanej ulicy Szkolnej. Prace prowadzone były od początku lipca tego roku.

W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, a 159 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz chodniki i zjazdy wyłożono kostką brukową.

Zakres robót obejmował też wykonanie studzienek ściekowych i oświetlenia ulicznego oraz umocnienie skarp płytami ażurowymi.

Koszt prac wyniósł prawie 1,2 mln zł.