Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój przystąpił do ogólnopolskiej kampanii ‚Kochasz dzieci, nie pal śmieci!’. Celem kampanii jest uświadomienie ludziom szkodliwości nielegalnego procederu spalania śmieci w piecach domowych.

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, rakotwórcze dioksyny, a także inne trujące związki chemiczne.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy współpracy zarządów osiedli, sołtysów, placówek oświatowych będzie nagłaśniał problem spalania śmieci, rozesłane zostaną plakaty i ulotki informacyjne.