W nadchodzących tygodniach odbędą się zebrania otwarte z mieszkańcami jednostek pomocniczych miasta.

Zebrania odbywać się będą według następującego harmonogramu:
– Sołectwo Szeroka – 17 listopada, godz. 17.00, OSP Szeroka,
– Osiedle Pionierów – 30 listopada, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 5.