Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zostało Liderem Polskiej Ekologii w kategorii przedsiębiorstw świadczących usługi dla przemysłu. Tytuł Lidera Polskiej Ekologii przyznaje Ministerstwo Środowiska.

Przedsiębiorstwo przedstawiło kompleks zadań pod wspólnym tytułem: ‚Ochrona ekosystemów wodnych i lądowych na terenach górniczych.’

Jastrzębska spółka od ponad 20 lat specjalizuje się w dostarczaniu wody przemysłowej oraz w oczyszczaniu i odprowadzaniu kopalnianych wód dołowych. Wykonuje także rekultywacje zwałowisk kamienia górniczego. W 2004 roku spółka wygrała konkurs Ministra Środowiska na najlepszą technologię roku. W 2008 roku zdobyła złoty medal na Targach Poznańskich. Tak duże uznanie w konkursach spółka osiąga z uwagi na opracowania i wdrożenia sterowania gospodarką wodną kopalń przy pomocy technik internetowych, a także za wzorcowy system kontroli zasolenia rzek, na które wpływa działalność czeskiego i polskiego górnictwa. W ostatnim etapie tegorocznego konkursu członkowie jury przyjechali do Jastrzębia Zdroju i zapoznali się z pracą centralnej dyspozytorni spółki, w której nadzoruje się pracę urządzeń odprowadzających wody dołowe z ośmiu kopalń. Uznanie komisji konkursowej wzbudziły także rezultaty rekultywacji biologicznej na zwałowiskach kopalni ‚Krupiński’ w Suszcu oraz kopalni ‚Borynia’ w Jastrzębiu Zdroju.

 Zdobywane nagrody przez firmę obsługującą górnictwo są potwierdzeniem rosnącego poziomu ochrony środowiska w procesie wydobycia węgla kamiennego.   
 
Osiągnięty przez JPGWiR S.A poziom technologiczny to zasługa zarówno pracowników inżynieryjno -technicznych jak i robotników zaangażowanych w modernizacje ujęć wody, pompowni, systemów rurociągowych oraz urządzeń stosowanych w rekultywacji. Dobre rozwiązania wdrożyli współpracując z ludźmi nauki i z firmami informatycznymi . Wraz z załogą firmy powody do satysfakcji mają pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Kompanii Węglowej S.A. , z którymi stale JPGWiR S.A współpracuje dążąc do jak najlepszych rozwiązań.

Uroczysta gala i wręczenie nagród odbyło się w Filharmonii Narodowej w Warszawie.