Pod pomnikiem w Jastrzębiu Bziu w środę, 11 listopada, o godzinie 10.00 rozpoczną się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości. Zmianę warty przeprowadzą harcerze z Hufca im. J. Kreta w Jastrzębiu Zdroju, wartę honorową wystawi również straż graniczna.

Podczas uroczystości uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej z Bzia przedstawią program artystyczny o treści patriotycznej, natomiast oprawę muzyczną zapewni orkiestra KWK ‚Borynia’.

Kwiaty pod pomnikiem złożą przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych, związków kombatanckich z terenu miasta, harcerze, delegacje szkół oraz związków zawodowych z jastrzębskich kopalń.

O godzinie 11.00 w kościele pod wezwaniem NMP Matki Kościoła (kościół ‚na górce’) odprawiona zostanie Msza św. w intencji Ojczyzny. Po niej uczestnicy uroczystości złożą także kwiaty pod pomnikiem Solidarności.

O godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony miejski test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie uczczenie Dnia Niepodległości. W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmów: powietrznego i o skażeniach.