W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zakończono rekrutację na bezpłatne szkolenie pt. ‚Zamówienia publiczne w realizacji projektów w ramach PO KL’ organizowane przez jastrzębski Urząd Miasta przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego z Rybnika.

Szkolenie odbędzie się 26 i 27 listopada w Domu Zdrojowym.