Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa oraz biorąc pod uwagę ilość osób codziennie załatwiających szereg spraw, Urząd Miasta zakupił dwa defibrylatory. Prezentacja sprzętu odbyła się w czwartek, 12 listopada w świetlicy Straży Miejskiej.

Defibrylatory to przenośne urządzenia elektroniczne, które samodzielnie analizują stan chorego i są w stanie zdiagnozować zagrażające jego życiu zaburzenia rytmu serca. Sprzęt został zakupiony z przeznaczeniem na potrzeby Sali Obsługi Interesanta oraz Straży Miejskiej.

Kilkudziesięciu pracowników samorządowych oraz strażników miejskich, którzy będą odpowiedzialni za obsługę urządzenia, przeszło w tym celu specjalne szkolenie.