Studenci jastrzębskiego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zainaugurowali rok akademicki 2009/2010. Uroczystość z tej okazji odbyła się 17 listopada w kinie Centrum.

Na pierwszym roku na kierunku górnictwo i geologia naukę podjęło 99 studentów. 41 osób kształci się na studiach dziennych, natomiast 58 na zaocznych.

Wykład inauguracyjny pt. ‚Czy wystarczy nam surowców – historia i aktualia’ wygłosił dr inż. Jerzy Kicki.

Oficjalne uroczystości poprzedziła Msza św., która została odprawiona w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zdroju.