W nadchodzących tygodniach odbędą się zebrania otwarte z mieszkańcami jednostek pomocniczych miasta.

Zebrania odbywać się będą według następującego harmonogramu:

– Sołectwo Moszczenica – 23 listopada, godz. 16.00, Szkoła Podstawowa nr 16.
– Sołectwo Borynia i sołectwo Skrzeczkowice – 25 listopada, godz. 17.00, Dom Sołecki w Boryni.