Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza wszystkich swoich klientów w czwartek 26 listopada do udziału w akcji informacyjnej ‚Dzień Seniora w ZUS-ie’.

W rybnickim oddziale ZUS, jak również w inspektoratach w Pszczynie, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Tychach będą dyżurować eksperci ZUS, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące emerytur i rent. M.in jak starać się o świadczenie, jakie dokumenty są potrzebne, jak udowodnić zarobki z okresów za które brakuje dokumentów, komu przysługuje prawo do przeliczania i podwyższania świadczenia.

Razem z ekspertami ZUS dyżurować będą także pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Uniwersytetu III Wieku.

Każda osoba, która odwiedzi 26 listopada, w godz. od 10.00 do 15.00 placówkę ZUS otrzyma ‚Poradnik Seniora’ z przydatnymi informacjami i wyjaśnieniami opracowanymi w przystępnej formie.