Został ogłoszony przetarg na zadanie pn.: ‚Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju’. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.
Przebudowa drogi przewidziana jest na całej długości ulicy 11 Listopada, znajdującej się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 – pomiędzy rondem Zdrojowym a rondem Sikorskiego, tj. na długości 1138,42 m. Oprócz tego przebudowane zostaną ulice: Prosta z włączeniem do Al. Jana Pawła II oraz Leśna, a także przebudowane będą drogi dojazdowe do ulicy 11 Listopada. Zakres prac obejmie również budowę nowego i przebudowę istniejących chodników i ścieżki rowerowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Ponadto w ramach projektu zostanie zmodernizowany wiadukt nad potokiem Gmyrdek w ciągu DW 937 – ulica Cieszyńska.

Koszt całkowity zadania to 16 158 077,12 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 9 999 999,99 zł.