Krajowa Izba Gospodarcza oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach organizują konferencję regionalną w ramach projektu ‚Zarządzanie własnością intelektualną’. Szkolenie odbędzie się w Regionalnej Izbie Gospodarczej 25 i 26 listopada.

Celem konferencji jest popularyzacja wśród przedsiębiorców wiedzy na temat metod, możliwości i korzyści wynikających z zarządzania własnością intelektualną. Konferencja podzielona będzie na część wykładową, której celem będzie uporządkowanie i zaktualizowanie słuchaczom wiedzy na temat tworzenia, pozyskiwania, stosowania, ochrony, obrotu własnością intelektualną i część warsztatową – służącą nabyciu praktycznych umiejętności w zakresie wyceny własności intelektualnych, ich poziomowego transferu oraz przygotowania i negocjowania umowy licencyjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.rig.katowice.pl

Regionalna Izba Gospodarcza mieście się w Katowicach, przy ul. Opolskiej 15.