Oddział Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu zaprasza wszystkich chętnych na kurs na stopień młodszego ratownika wodnego.

Młodszym ratownikiem może zostać każdy, kto ukończył 12 lat i potrafi dobrze pływać. Kursu rozpoczyna się 23 stycznia 2010 roku o godz. 7.45 oraz w każdą sobotę na krytej pływalni ‚Laguna’ przy ul. Warszawskiej.

Więcej informacji udziela WOPR pod numerem telefonu 32 4717-623 oraz 603-765-122.