Jak informuje Międzygminny Związek Komunikacyjny od 1 grudnia obowiązywać będą nowe ceny biletów jednorazowych, miesięcznych i okresowych.

Nowe ceny biletów wynikają z uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego Nr 5/V/2009 z dnia 12.10.2009r.

Nowy cennik biletów jednorazowych

Nowy cennik biletów okresowych

Podczas posiedzenia komisji Gospodarki Komunalnej i Ekologii z dnia 19 listopada przedstawiciele MZK poinformowali, że można składać pisemne zastrzeżenia w zakresie niedawnych zmian w kursach autobusów.