Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych otrzymało ponad 425 tys. zł dotacji na realizację projektu partnerskiego pn. ‚Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości’. Środki zostały przyznane w ramach Poddziałania 7.2.2 ‚Wsparcie ekonomii społecznej’ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Łączna wartość projektu wynosi ponad 3,5 mln zł i jest on realizowany wspólnie z miastami: Gliwice – lider projektu, Żory, Tychy, Katowice, Dąbrowa Górnicza. Projekt będzie trwał od kwietnia 2010 r. do marca 2012 r.

W jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 A zostanie utworzony Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości wspierający rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez:
– usługi prawne, księgowe, marketingowe dla organizacji pozarządowych,
– doradztwo indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju,
– szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
– usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju  podmiotów ekonomii społecznej),
– promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.