Praca w radiu, telewizji, czy szkole nierozerwalnie wiąże się z częstymi chorobami narządu głosu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął działania chroniące wszystkie grupy zawodowe posługujące się na co dzień swoim głosem.

Choroby narządu głosu należą do najczęściej występujących chorób zawodowych. W głównej mierze dotykają nauczycieli, ale w grupie zagrożonych są także m.in. aktorzy i dziennikarze. Aby przeciwdziałać skutkom tych chorób Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. Nofera w Łodzi uruchomił program profilaktyki zaburzeń głosu o podłożu zawodowym.

Osoby, które poprzez wykonywanie swojego zawodu zagrożone są chorobą narządu głosu,  mogą już dziś skorzystać z cyklu badań profilaktycznych w całości finansowanych przez ZUS. Można skorzystać m.in. z cyklu badań foniatrycznych (w tym foniatryczne z wykonaniem wideolaryngologii lub stroboskopii oraz badań otolaryngologicznych), a także konsultacji logopedycznych i psychologicznych. Możliwe jest również uzyskanie porady w zakresie właściwej emisji głosu. W oparciu o badania profilaktyczne lekarze określą zasady dalszego postępowania w walce z chorobami narządu głosu.

Badania w ramach programu profilaktyki i rehabilitacji zaburzeń głosu będą wykonywane przez ośrodki medycyny pracy, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Białymstoku i Bydgoszczy. Pełna lista ośrodków znajduje się na internetowej stronie Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Nofera: www.imp.lodz.pl.

Osoby zainteresowane badaniami będą zapisywane według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w każdym z ośrodków lub przez stronę internetową IMP w Łodzi, pod adresem:
http://www.imp.lodz.pl/?p=/home_pl/dla_pacjentow/laryn_phon/formularz_rejestracji_uczestnikow_badan__profilaktyka_glosu___zus__2/&lang=PL

Beata Kopczyńska
rzecznik prasowy O/ZUS w Rybniku