Poniżej zamieszczamy stanowisko Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój dot. sprzedaży tzw. dopalaczy.

‚W odpowiedzi na list otwarty zawierający prośbę o podjęcie zdecydowanych działań w celu likwidacji punktu sprzedaży tzw. dopalaczy usytuowanego w obrębie ul. Wielkopolskiej, uprzejmie informuję, iż jako Prezydent Miasta nie jestem władny do poczynienia takich kroków.

Luki legislacyjne związane z handlem tego typu substancjami, jak też i unormowania regulujące formę prowadzonej działalności gospodarczej nie dają samorządom lokalnym na terenie naszego kraju możliwości skutecznej walki z oferentami tego typu używek. Utwierdzają w tym stwierdzeniu także opinie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego z Poznania, według których sprzedawane w tego typu sklepach produkty nie zawierają składników zabronionych oraz ostatnia decyzja Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście, która umorzyła, ze względu na brak znamion przestępstwa, postępowanie w sprawie sprzedawanych w sklepie w Łodzi tzw. dopalaczy.

Będąc samemu zbulwersowanym faktem istniejących luk prawnych i w pełni popierając oburzenie, nie mogę jednak, z powodów tu przytoczonych, jak też i z oczywistej potrzeby poszanowania dla prawa, zakazać funkcjonowania tego typu podmiotu handlowego w naszym Mieście.’