W Zespole Szkół nr 2 już po raz drugi realizowany jest program Leonardo da Vinci ‚Uczenie się przez całe życie’. Realizacja projektu zatytułowanego ‚Droga do sukcesu na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych’ podyktowana była między innymi chęcią podnoszenia kwalifikacji zawodowych i językowych, wzmacniających konkurencyjność na rynkach pracy.

W listopadzie bieżącego roku w ramach projektu 15 uczniów klas hotelarskich odbyło staż w Hotelu BULY ARÉNA w Kravařach w Czechach, z kolei 15 uczniów klas ekonomicznych wyjechało do Chemnitz w Niemczech, gdzie doskonalili swoje umiejętności w F+U Sachsen GmbH.Pracując poza granicami kraju uczniowie mieli możliwość poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju. Obowiązki wykonywane na nowych stanowiskach pracy wymagały od młodzieży nie tylko dobrego przygotowania zawodowego, ale również pokonywania barier językowych. Uczniowie bardzo dobrze radzili sobie w nowym otoczeniu posługując się językiem angielskim i niemieckim.

Projekt pozwolił ponadto poznać zwyczaje krajów, gdzie uczniowie odbywali staże, kształtować umiejętności pracy w grupie oraz zwiększył szanse uczniów dostosowania się do europejskiego rynku pracy.
W dni wolne od pracy uczniowie mieli możliwość bliższego poznania kultury regionów, w których odbywały się staże. Uczniowie w Czechach zwiedzili między innymi Pragę, miejscowość Kutná Hora oraz Opavę. Również uczniowie w Niemczech korzystali z wycieczek krajoznawczych zwiedzając Lipsk oraz stolicę Saksonii Drezno.

Uczniowie z sukcesem zakończyli staże, pozyskali certyfikaty od zagranicznych jednostek przyjmujących potwierdzających nabyte przez nich umiejętności zawodowe i językowe, a wkrótce otrzymają certyfikaty ‚Europass – Mobilność’ uznawane za swoiste ‚paszporty edukacyjne’.

Dla wielu uczniów dwutygodniowy wyjazd poza granice kraju był lekcją nabycia samodzielności, pewności siebie oraz innowacyjnego podejścia do wykonywanej pracy. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu ‚Uczenie się przez całe życie’.

Informacja nadesłana przez Zespół Szkół nr 2