1 Grudnia 2009

3 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Tradycją Zespołu Szkół nr 10, która wychowuje i kształci dzieci oraz młodzież z różnego rodzaju i stopniem niepełnosprawności, jest organizacja spotkań, uroczystości, konferencji i debat z tej okazji. W tym roku uroczystości w siedzibie szkoły odbędą się 8 grudnia.

Tematyką tegorocznego spotkania jest ‚System opieki nad osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym naciskiem na osoby kończące edukację szkolną (polityka Państwa i Miasta Jastrzębie Zdrój)’: pomoc instytucjonalna, osoby niepełnosprawne a inwestycje, niepełnosprawni a rynek pracy.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz miast i okolicznych gmin, środowisk zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Gośćmi specjalnymi, przedstawicielami ze strony Państwa Polskiego będą posłowie na Sejm RP VI kadencji zajmujący się problematyką osób niepełnosprawnych: Sławomir Piechota – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodzin oraz Marek Plura Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.00 w siedzibie Zespołu Szkół nr 10 im. Józefa Tischnera.