Już od kilku dni można zauważyć robotników pracujących przy skwerze w pobliżu ‚Małej galerii’. Celem prac jest zagospodarowanie tego terenu, poprzez wykonanie deptaków, oświetlenia, posadzenia zieleni, a także umiejscowienia tam ławek oraz koszy na śmieci.

Niewykorzystany do tej pory skwer znajduje się przy skrzyżowaniu ulic: Solidarności i Al. Piłsudskiego. Koszt tej inwestycji to ponad 380  tys. zł. Roboty zakończone zostaną wiosną 2010 roku.

Inwestycja realizowana jest w centrum miasta, nieopodal budowanej ‚Galerii Jastrzębie’. Kiedy obie inwestycje dobiegną końca, każdy będzie mógł zobaczyć jak bardzo zmienia się centrum miasta – zaznacza prezydent miasta Marian Janecki.