Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez ‚Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD Sp. z o.o.’ Żywiec, ‚Holma’ Stare Babice i ‚Tiwwal’ Warszawa od rozstrzygnięcia przez Zamawiającego (Urząd Miasta) protestu orzekła, że odrzuca odwołanie. Tym samym, po podpisaniu umowy z Konsorcjum ‚Mostostal Warszawa S.A.’, ‚Mostostal Puławy S.A.’, ‚Acciona Infraestructuras S.A.’ Madryt, które wygrało przetarg na modernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Leśnej, będzie mogła ruszyć budowa.

Jestem bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy. Zniecierpliwienie zarówno mieszkańców, jak i moje, przedłużającymi się procedurami było ogromne. Najpierw przez długie miesiące czekaliśmy na uruchomienie środków unijnych, a przypomnę, że na inwestycję udało mi się pozyskać 11 mln 320 tys. zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. Kiedy już otrzymaliśmy zielone światło do ogłoszenia przetargu, to przez wnoszone protesty i odwołania, procedura przetargowa ciągnęła się przez pół roku. Wreszcie, 3 grudnia w Warszawie zapadł wyrok korzystny dla miasta – mówi prezydent miasta Marian Janecki.

Projekt zakłada, że przy ul. Leśnej powstanie nowoczesna hala sportowa z trzema tysiącami miejsc siedzących na trybunach stałych. Zmodernizowany obiekt ma zaspokoić potrzeby amatorów wszystkich sportów halowych. Będą w nim pomieszczenia dla drużyn, sędziów i dziennikarzy oraz gabinety odnowy biologicznej. W zakres prac będących przedmiotem przetargu wchodzi m.in. wykonanie ścian murowanych i tynków, dachu, posadzek w tym płyty głównej boiska, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, trybun, instalacji, wykonanie tablic świetlnych i monitoringu, zagospodarowanie terenu, w tym parkingu na 130 samochodów.

Hala będzie służyć nie tylko mieszkańcom, ale też klubom sportowym i ich kibicom. To przecież m.in. z uwagi na duże zainteresowanie siatkówką oraz potrzeby klubu siatkarskiego, podjąłem decyzję o rozbudowie hali z uwzględnieniem potrzeb zawodowej piłki siatkowej na poziomie światowym – wyjaśnia prezydent Marian Janecki.

Obecnie planowane jest spotkanie z przedstawicielami Konsorcjum ‚Mostostal Warszawa S.A.’, ‚Mostostal Puławy S.A.’, ‚Acciona Infraestructuras S.A.’ w celu uzgodnienia kwestii związanych z podpisaniem umowy.