3 grudnia obchodziliśmy Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji, 8 grudnia w Zespole Szkół nr 10 odbyło się spotkanie mające na celu przybliżenie problemu, jakim jest niepełnosprawność. Tradycją tej szkoły, która pod swoją opieką ma dzieci oraz młodzież różnego rodzaju i z różnym stopniem niepełnosprawności jest organizacja spotkań, uroczystości, konferencji i debat.

Tematem tegorocznego spotkania był system opieki nad osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób kończących edukację szkolną. Oprócz tego debata dotyczyła pomocy instytucjonalnej, kwestii inwestycji w kontekście osób niepełnosprawnych  oraz realiów na rynku pracy. Zaprezentowano również krótką prezentację multimedialną nt. działalności szkoły. Gośćmi specjalnymi byli posłowie na Sejm RP IV kadencji zajmujący się problematyką osób niepełnosprawnych: Sławomir Piechota – przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodzin oraz Marek Plura – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz miasta i okolicznych gmin oraz środowisk zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Nie zabrakło także oczywiście osób niepełnosprawnych i ich rodzin.