Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju ogłasza nabór kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci potrzebujących opieki z powodu wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, na przykład: sieroctwa, ubóstwa, alkoholizmu lub ciężkich chorób somatycznych bądź psychicznych rodziców, a także niezaradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

Rodzinna opieka zastępcza daje dzieciom i ich rodzicom szansę, aby zaleczyć rany, odrodzić się i rozwinąć. Jej celem jest między innymi wzmocnienie rodzin naturalnych tak, aby dzieci mogły do nich wrócić, by po zrozumieniu przyczyn kryzysu w swojej rodzinie umiały tworzyć trwałe związki na całe życie.

Szerszych informacji na ten temat udzielą pracownicy Działu Pomocy Rodzinie w dniach 14-15 grudnia w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Opolska 9, budynek A, pokój 45.

Jesli nie jesteś obojętny na los dzieci przyjdź, czekamy na Twoją pomoc!