Powstał nowy harmonogram odbioru surowców wtórnych z plastiku, szkła, papieru i tektury na rok 2010, w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odbiór surowców wtórnych prowadzony będzie w ostatni czwartek miesiąca. Wyjątek stanowi grudzień, gdzie wywóz odbywa się przed świętami Bożego Narodzenia.

Harmonogram sporządzony został przede wszystkim z myślą o właścicielach domków jednorodzinnych, zainteresowanych wywozem surowców wtórnych w postaci makulatury i opakowań ze szkła oraz plastiku.

Worki z odpadami należy wystawiać na dzień poprzedzający termin odbioru.

Harmonogram na rok 2010