Już dziś do naszego miasta zawita Betlejemskie Światło Pokoju. O godzinie 18.30 pod Supersamem uroczystego przekazania dokona Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Jastrzębiu Zdroju.
 
Betlejemskie Światło Pokoju jest coroczną akcją harcerską  i skautową polegającą na przekazywaniu przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Symbolizuje ciepło, pokój, miłość i nadzieję – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Akcja została zapoczątkowana w 1986 r. przez austriackie radio i telewizję w Linzu jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów akcja obejmuje swoim zasięgiem niemal całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów, następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.

W Polsce akcja prowadzona jest od 1991 r. przez harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP ‚Głodówka’, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: prezydent RP, prezes Rady Ministrów, marszałek Sejmu i prymas Polski.