Poradnictwo dla osób przebywających w zakładach karnych, aresztach śledczych, a także ich rodzin stanowi obecnie jeden z głównych programów realizowanych przez Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich.

Osoby te mogą osobiście spotkać się z doradcą lub też skontaktować się z nim za pośrednictwem poczty czy telefonu. Wszystkie usługi są bezpłatne, dzięki dotacjom pozyskanym na ten cel.
Jakie działania są prowadzone?
Po pierwsze: w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju uruchomiony został Punkt Poradnictwa Obywatelskiego – miejsce, gdzie w wyznaczonych godzinach osoby osadzone mogą spotkać się osobiście z doradcą w celu uzyskania porady czy informacji. Zgłaszane problemy są różne – dotyczą postępowania karnego, spraw mieszkaniowych i rodzinnych.
Po drugie: prowadzimy poradnictwo za pośrednictwem poczty oraz poradnictwo telefoniczne. Tak więc osoby przebywające w innych zakładach czy aresztach śledczych mogą również skorzystać z naszego wsparcia. Zapytania należy przesyłać na adres Biura (Radlin, 44-310, ul. Solskiego 15) lub też zgłaszać telefonicznie (tel.: 0324530728).
I po trzecie: można u nas otrzymać poradnik – zestaw podstawowych informacji dotyczących kwestii najczęściej zgłaszanych przez osoby przebywające w zakładach karnych. Został on opracowany przez specjalistów i jest oczywiście całkowicie bezpłatny.

Nasze dotychczasowe doświadczenia w realizacji opisywanego programu wskazują, iż zapotrzebowanie na podobne usługi jest bardzo duże – przerosło nasze oczekiwania i szacunki. Osoby osadzone mają ograniczony dostęp do informacji, nie znają swoich praw i obowiązków, nie rozumieją mechanizmów obowiązujących w państwie demokratycznym. To pogłębia ich wykluczenie i wycofanie, utrudnia ‚normalne’ funkcjonowanie w społeczeństwie.

Opisywany program będzie kontynuowany do sierpnia 2010r. dzięki dotacjom pozyskanym z Programu ‚Obywatel i Prawo V’ Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych (projekt ‚Skazani poinformowani’), Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (projekt ‚Dajemy szansę!’) oraz Fundacji im. Stefana Batorego.

Stowarzyszenie Radlińskie
Biuro Porad Obywatelskich

Projekt ‚Skazani poinformowani’ jest realizowany w ramach Programu ‚Obywatel i Prawo V’ Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych

Projekt ‚Dajemy szansę!’ jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich