Zakończyły się prace remontowe na ul.: Powstańców Śląskich i Kasztanowej, a także przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Świerklańskiej oraz mostu nad rzeką Szotkówką w ciągu ul. Wyzwolenia. Odbiór nastąpił w piątek, 18 grudnia.

Zakres prac na ul. Powstańców Śląskich obejmował przebudowę chodników oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Gagarina do ul. Fredry. Koszt zadania wyniósł 650 tys. zł.

Wybudowany został też łącznik ul. Kasztanowej z drogą osiedlową. Prace polegały na budowie kanalizacji, zabezpieczeniu sieci gazowych, przebudowie i zabezpieczeniu kabli energetycznych oraz budowie 115 mb drogi. Wartość zadania to ponad 340 tys. zł.

Zakończył się również remont mostu nad rzeką Szotkówką w ciągu ul. Wyzwolenia. Remont ten polegał na rozbiórce skorodowanych warstw betonu płyty obiektu i wykonaniu nowej izolacji wraz z wzmocnieniem płyty poprzez dozbrojenie i wykonanie nowej warstwy betonu. Oprócz tego wymienione zostały bariery mostowe. Prace pochłonęły 260 tys. zł.

Z kolei w ciągu ul. Świerklańskiej na granicy Jastrzębia Zdroju i Świerklan rozebrany został istniejący i wybudowany nowy wiadukt o konstrukcji żelbetowej. Zadanie kosztowało około 3,8 mln zł.