16 grudnia w siedzibie Śląskiej Fundacji Obywatelskiej LEX CIVIS w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. ‚I-spoko Internetowy Serwis Prawno-Obywatelski Katowice-Opole’ współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Podczas spotkania zaprezentowano efekty oraz dalsze plany rozwoju projektu ‚I-spoko’, a także miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości i partnerów projektu. W trakcie konferencji zaprezentowano nasze miasto, w tym Gminne Centrum Informacji, będące jednym z partnerów projektu, oraz genezę współpracy ze Śląska Fundacją Obywatelską LEX CIVIS. W finałowej części spotkania wręczono partnerom oraz uczestnikom projektu dyplomy z wyrazami podziękowania za współpracę. W ramach projektu ‚I-spoko’ mieszkańcy Jastrzębia Zdroju mogą korzystać z dostępnego na stronie internetowej www.i-spoko.eu Obywatelskiego Kompendium Wiedzy zawierającego bazę najczęściej poruszanych zagadnień w praktyce, nieodpłatnych porad udzielanych przez specjalistów Fundacji LEX CIVIS.
Dodatkowo dzięki stanowisku SIP-O można skorzystać z dostępnej aplikacji internetowej A. I. D. A net (Asystent Indywidualnego Dostępu Abonenckiego) za pomocą, której uzyskać można informacje na temat problemów nieopisanych w Kompendium Wiedzy Obywatelskiej poprzez przesłanie pytań pracownikom dyżurującym w siedzibie Fundacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania ze Stanowiska Informacji Prawno-Obywatelskiej, które znajduje się w Gminnym Centrum Informacji, Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, pok. 003 budynek A.

Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

Szczegółowych informacji nt. projektu udzielają pracownicy Gminnego Centrum Informacji, tel. 032 47 85 173, e-mail: gci@um.jastrzebie.pl