18 grudnia w SP nr 9 odbyła się uroczysta prezentacja efektów pracy uczniów klasy II B, uczestniczącej w I Etapie Projektu Edukacyjnego ‚Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy’ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ów prowadzony od września do grudnia, cztery godziny tygodniowo uwzględnia teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, w myśl której ‚Każde dziecko jest zdolne’. Według Roberta Fishera ‚Zdolne dziecko, to dziecko, które przede wszystkim i nade wszystko czuje się kochane. Zdolne dziecko to dziecko, które jest fizycznie zadbane i wychowywane w bezpiecznym otoczeniu. Zdolne dziecko to także dziecko towarzyskie.  () Każde dziecko może być zdolnym dzieckiem’.

Wiodący cel projektu, czyli: wiara w siebie, wyjątkowość i niepowtarzalność, bezpieczeństwo, szczerość i klimat 8-latka został osiągnięty, czego dowodzi porównanie diagnozy początkowej i końcowej profilu inteligencji ucznia.

 

Tytuł prezentacji: ‚Najlepiej razem’ – w tańcu, zabawie, piosence trafnie nawiązywał do licznych atrakcji artystycznych przygotowanych przez uczniów klasy II B – pokazali oni swoje umiejętności taneczne, wokalne oraz recytatorskie, a i graniem na dzwonkach i instrumentach perkusyjnych też mogli się pochwalić.

Na początku wszystkich zgromadzonych zachwycił taniec i choreografia do melodii z filmu ‚Deszczowa piosenka’ Gena Kelly oraz śpiew z akompaniamentem własnym na instrumentach perkusyjnych. Następnie dzieci pokazały swoje umiejętności aktorskie w przedstawieniu pt. ‚Pod parasolem’ , mówiącym o przyjaźni i życzliwości.

Na zakończenie pokazu uczniowie Pani Bogusławy Kulawiak zagrali na dzwonkach kolędę ‚Lulajże Jezuniu’, a i sama wychowawczyni ‚towarzyszyła’ swoim wychowankom, grając wspólnie z nimi na flecie. Ten ‚punkt programu’ poruszył nasze serca, ‚ścisnął gardło’ i wycisnął niejedną łzę wzruszenia wśród zgromadzonych

Cały pokaz został ‚nagrodzony’ przez zgromadzonych owacjami na stojąco, co dowodzi, że ogromnie spodobał się wszystkim zaproszonym gościom.
Z podziękowaniem zwróciła się do dzieci i Pani Bogusławy Kulawiak  przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Pani Anna Toborowicz, która zachwycona pokazem, nie szczędziła im wielu ciepłych i miłych słów.

Po pokazie, na zakończenie Projektu, wszystkie dzieci otrzymały prezent – niespodziankę w postaci myszki-pacynki oraz zostały zaproszone na poczęstunek.
 

      Opracowały : Jolanta Wala, Bogusława Kulawiak