Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w XIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, objętego honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Udział w konkursie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest bezpłatny a procedura aplikacyjna bardzo prosta. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu bądź technologii.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.
Do konkursu mogą przystąpić: osoby fizyczne i prawne, na przykład jednostki badawczo – rozwojowe, instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, zakłady doświadczalne, indywidualni wynalazcy itp., z krajów Unii Europejskiej.

Nagroda w konkursie jest także dodatkowo punktowana w ocenie merytorycznej projektu zgłaszanego do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w działaniu 4.4 ‚Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym’
Na stronie www.ppp.pi.gov.pl prowadzony jest serwis dedykowany konkursowi i jego laureatom. Informacje nt. konkursu można również uzyskać pod nr telefonu (022) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

Wnioski konkursowe, w ramach XIII edycji konkursu,  można składać drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa – w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 1 marca 2010 roku.