Od 1 stycznia nie trzeba będzie płacić za wydanie dowodu osobistego. W ustawie z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych uchylono bowiem punkt, zgodnie z którym warunkiem wydania dowodu było uiszczenie opłaty. Do tej pory opłata wynosiła 30 złotych.

W naszym mieście sprawami związanymi z wydawaniem dowodu osobistego zajmuje się Wydział Obywatelski. Biuro obsługi interesantów, stanowiska nr 6 i 7, tel.  032 47-85-105 lub 364