Prezydent miasta Marian Janecki wystosował do dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pismo, w którym wyraził swoje zaniepokojenie rażąco niekorzystną wysokością kontraktu na 2010 rok dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.