Projekt pn. ‚Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju’ został złożony do oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

W dniu 31 grudnia br. został złożony do oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego projekt pn. ‚Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju’ wraz z wymaganymi załącznikami. Projekt jest wpisany w Program Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt ubiega się o 85% dofinansowanie – 5 359 593,34 zł, koszt całkowity projektu to 6 306 145,84 zł.

Przedmiotem projektu jest stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie Zdrój, który umożliwi komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie Zdrój, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami. Celem projektu jest wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wspieranie tworzenia platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w zakresie usług publicznych.
Realizacja projektu przewidziana jest do końca II kwartału 2011 roku.