Wkrótce ruszy budowa szybu KWK ‚Zofiówka’ przy ul. Libowiec w Jastrzębiu Zdroju. Pierwszym etapem związanych z tym robót budowlanych przygotowawczych jest niwelacja terenu i budowa drogi dojazdowej oraz wjazdu z ulicy Libowiec.

W ostatnich dniach grudnia 2009 roku w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój wydane zostało w tym zakresie pozwolenie na budowę – mówi prezydent miasta Marian Janecki.

Po wykonaniu robót przygotowawczych i urządzeniu placu budowy firma wykonawcza przystąpi do robót górniczych związanych z głębieniem szybu 1- Bzie.

Przypomnijmy. Złoże ‚Bzie-Dębina 1-Zachód’ to jedno z największych złóż węgla koksowego w Europie. Wielkość zalegających tam zasobów bilansowych węgla szacowana jest na 600 mln ton. Dzięki udostępnieniu i zagospodarowaniu nowego złoża żywotność kopalni ‚Zofiówka’ zostanie przedłużona co najmniej do 2070 roku.

Pierwsza tona węgla zostanie wydobyta z nowego pola w 2018 roku, a w 2022 roku wydobycie węgla koksowego osiągnie poziom 6500 ton na dobę. W dalszej perspektywie planowany jest wzrost wydobycia ze złoża ‚Bzie-Dębina 1-Zachód’ do 12 tysięcy ton na dobę.

Budowa szybu 1 Bzie jest jedną z największych inwestycji w polskim górnictwie od ponad 20 lat. Planowana wielkość nakładów inwestycyjnych do 2018 roku, koniecznych do uruchomienia wydobycia z obszaru nowego złoża określona została w wysokości ok 1,1 mld zł. Nakłady inwestycyjne do roku 2030, tj. do osiągnięcia docelowego wydobycia, oszacowane zostały na ok. 2,1 mld zł.

W sąsiedztwie szybu 1 Bzie na obszarze około 13 ha w latach 2013-2018 planowana jest budowa niezbędnej infrastruktury obejmującej między innymi budynek administracyjno-socjalny, stację odmetanowania, rozdzielnie, obiekty systemu klimatyzacji, obiekty zaplecza warsztatowego, kotłownię oraz place i drogi komunikacji wewnętrznej.