Rozpoczynają się różnorodne działania informacyjno – promocyjne o innowacjach dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że rozpoczęła się kolejna edycja projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Innowacje w przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw.
Realizacja projektu rozpocznie się w 2010 a zakończy w 2012 roku.

Jego celem jest przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (konferencji, spotkań ponadregionalnych, publikacji tematycznych, konkursów na najlepszą pracę magisterską) ukierunkowanych na podnoszenie świadomości wśród kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw, w szczególności MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu, na temat roli innowacji w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Na spotkania Klubu zapraszani będą eksperci, praktycy i przedstawiciele urzędów centralnych, w celu przybliżenia i wskazania najnowszych uregulowań prawnych oraz możliwości wspierania procesu zarządzania innowacjami, transferu technologii czy korzystania ze wsparcia finansowego, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wykonawcą projektu zostało konsorcjum w składzie: ECORYS Polska Sp. z o.o., Agencja Reklamowo -Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw www.parp.gov.pl