Dla uczczenia ofiar ‚Marszu Śmierci’ oraz pamięci zasłanych na Sybir i w inne miejsca kaźni, w środę 20 stycznia w naszym mieście odbędzie się XX Rajd Szlakiem Martyrologii Narodów.

Hołd poległym oddany zostanie w Parku Zdrojowym przy tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć 15 więźniów KL Auschwitz Birkenau w czasie ewakuacji obozu od 19 do 20 stycznia 1945 roku z Oświęcimia do Wodzisławia. To tutaj o godzinie 10.45 przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych i środowisk kombatanckich, a także delegacje szkół i harcerze złożą wiązanki kwiatów.

W styczniu 1945 roku z obozu oświęcimskiego i jego podobozów ewakuowano w pieszych kolumnach do Wodzisławia kilkadziesiąt tysięcy więźniów, konwojowanych przez uzbrojonych esesmanów. Większość skierowano przez Jastrzębie Zdrój. Mniej liczne kolumny popędzono przez Żory. Odcinki dziennej marszruty wynosiły około 20-30 km, noclegi improwizowane były najczęściej pod gołym niebem. Pasiaki więźniarskie nie pozwalały w wystarczającym stopniu zachować ciepła ciała. Żywieniowe racje dzienne były wypadkową losu. Każdego, kto usiłował zbiec lub nie nadążał za współwięźniami z powodu wycieńczenia, karano natychmiastową śmiercią. Wodzisław Śląski był docelowym miejscem marszu. Stąd, mimo mrozu, otwartymi wagonami kolejowymi wywieziono więźniów do obozów w głąb Rzeszy.

Organizatorem uroczystości jest jastrzębski oddział PTTK, a współorganizatorami Urząd Miasta i środowiska kombatanckie.

Bliższe informacje na temat rajdu można znaleźć na stronie:
http://www.pttk.jasnet.pl/index.php?act=wydarzenia