W związku z wejściem w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 10 września 2009 r o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1473), informujemy, że Dziennik Ustaw i Monitor Polski udostępnia się nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

Dzienniki Ustaw udostępniane są pod adresem:
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DziennikUstaw
Monitory Polskie udostępnione są pod adresem:
http://dokumenty.rcl.gov.pl/MonitorPolski