Instytut Euroschola z Trzyńca (Republika Czeska) oraz Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości we współpracy realizują dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 projekt ‚Business bez granic’ mający na celu upowszechnianie idei samozatrudnienia wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, przybliżenie specyfiki rynku czeskiego polskiej młodzieży oraz promocję rynku polskiego wśród młodzieży kraju sąsiada.

Głównym założeniem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczestniczącą w jego realizacji młodzieżą z obu państw. Współpraca odbywać się będzie poprzez grę symulacyjną na temat działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i Republice Czeskiej.